Regisztráció

Minden mező kitöltése kötelező!


Intézeti mobilszám

Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya
Jelen „Felhasználási feltételek” a pnyr.sote.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg.

2. Érintett felek
Szolgáltató: Semmelweis Egyetem
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása
A pnyr.sote.hu oldal a Semmelweis Egyetem online pályázati nyilvántartásához nyújt felületet, és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

4. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, regisztráció és adatvédelem
 • Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált Felhasználók vehetik igénybe. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni.
 • A regisztrációt követően a Szolgáltató megerősítő üzenetet küld a megadott e-mail címre.
 • A Felhasználó vállalja, hogy az általa feltöltött Felhasználói adatok a valóságnak megfelelnek.
 • A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a regisztrált Felhasználó adatainak kezelése és feldolgozása során a hatályos jogszabályok alapján őt megillető védelem biztosítva legyen, ezért a Felhasználó által megadott személyes adatokat a megfelelő biztonsági rendszerrel védi annak érdekében, hogy ahhoz illetéktelen személy vagy személyek ne férhessenek hozzá.
 • A regisztrációhoz szükséges személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a honlapon feltüntetett körben és módon használja fel.
 • A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a honlapról más honlapokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért illetve a Felhasználó által itt megadott adatai biztonságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


5. Jelszóhasználat, biztonság
 • A Felhasználó jelszavát csak a Felhasználó ismeri.
 • A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.
 • Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.


6. Felhasználói vállalások
 • A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni.
 • A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy az általa rögzített pályázatok adatait a Semmelweis Egyetem statisztikai céllal felhasználhatja.
 • A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa feltöltött pályázati adatok mindenkor hitelesek, és a valóságnak megfelelnek.
 • A Felhasználó vállalja, hogy az általa feltöltött pályázat adatait figyelemmel kíséri, és amennyiben azzal kapcsolatban változás történik, azt a nyilvántartó rendszerben haladéktalanul jelzi.
 • Felhasználó köteles a honlap használata kapcsán tudomására jutott, vagy átadott bármely műszaki, jogi, üzleti és egyéb információt, tényt, adatot, dokumentumot – ideértve de nem csak erre korlátozva know-howt, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat, hirdetői ügyfélkör és szerzők, szakemberek listáit, adatait – bizalmasan kezelni, azt harmadik személlyel nem közli, nyilvánosságra nem hozza, nem másolja, nem reprodukálja, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult.
 • A jelen Felhasználói vállalásokban foglaltak Felhasználó általi megszegéséből eredő kárért Felhasználó felelni köteles.


7. Egyéb feltételek
 • Az adatok biztonsága miatt a rendszer automatikusan kilépteti 15 perc inaktivitás után a Felhasználót.
 • Fájlok feltöltésénél kérjük vegye figyelembe, hogy 1 feltöltött fájl mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot.


 • 8. Szerzői jogi nyilatkozat
 • a pnyr.sote.hu címen elérhető honlapon található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona.
 • Szolgáltató fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 • A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek, adattartalmainak (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) értékesítése, illetéktelen személyek számára történő hozzáférhetővé tétele. A honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének terjesztésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 • Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
 • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.


Budapest, 2012.